சனி, ஜூலை 18, 2020

மொட்டு மலரட்டும்

மொட்டு மலரட்டும்
[வல்லமை இதழின் 265-ஆவது படக்கவிதைப் போட்டிக்கு அனுப்பிய கவிதை]
 

 1. கிட்டிய நாளையெல்லாம்
  எட்டிக்காய் என்றெண்ணி
  வெட்டியாய் கழித்து -ஞானப்
  பட்டினியில் வாழ்ந்திருப்போம்…

  ஒரு நாளில் கருவுற்று
  மறுநாளில் சருகாகி
  உயிர்நீங்கி மறைந்தாலும்
  வாட்டம் முகம் காட்டவில்லை…

  வண்டுவந்து தீண்டிடுமோ
  மகரந்தம் சேர்ந்திடுமோ
  விருட்ச விதை விளைந்திடுமோ
  என்றெண்ணி வாழ்வதில்லை…

  புவியெங்கும் மணம்வீசி
  அமிழ்தத் தேன் கொடுத்து
  மகிழ்ச்சிப் புன்னகை உயிர்ப்பித்து
  மலர்ந்திருக்க மறப்பதில்லை…

  மனவாட்டம் தனை விடுத்து
  மனிதநேயம் தனை வளர்த்து
  வாழ்வதனின் பலன் வளர்க்க – நம்
  மனமொட்டு மலரட்டும்…
   
 2.  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக