செவ்வாய், ஏப்ரல் 21, 2020

திடங்கொண்டுப் போராடு

திடங்கொண்டுப் போராடு

ஆர்ப்பரிக்கும் அலைபோலே
பேரிரைச்சல் போட்டாலும்
ஆழ்கடலின் அமைதியினை
அடிமனதில் தேக்கிவைப்பாய்
கார்குழலி என்றுனையே
காதற்சிறை வைத்தாலும்
பார்ப்புகழும் சாதனைகள்
பலநூறு படைத்திடுவாய்
காலமெலாம் அறியாமைக்
காரிருளுள் வைத்தாலும்
ஞானஒளிக் கதிரவனாய்
புதுவிடியல் காட்டிடுவாய்
மென்மையான மலரென்று
மங்கையுன்னைச் சொன்னாலும்
திண்மையான உள்ளத்தோடு
திடங்கொண்டுப் போராடிடுவாய்

3 கருத்துகள்: