சனி, ஆகஸ்ட் 15, 2020

ஏமாற்றம்

ஏமாற்றம்
[வல்லமை இதழின் 269-ஆவது படக்கவிதைப் போட்டிக்கு அனுப்பிய கவிதை] 


உப்பளத்தின் வெப்பத்திலே
கொப்பளம் கொண்ட கால்கள்!
அப்பளமாய்க் காய்ந்துவிட்டப்
பொத்தலான தேகம்…

சொத்துபத்து ஏதுமில்லை
உழைப்பு ஒன்றே சொந்தம்
ஓயாமல் உழைத்த போதும்
மழையில் கரைந்த உப்பாய்
ஊதியமும் கரைந்து போகும்
விலைவாசியெனும் முகிலால்...

கூடைக்கூடையாகத் திட்டம்
கூவிக்கூவிச் சொன்னார்
ஏழைக் கூடை ஏறவில்லை
ஏமாற்றம் மட்டும் மிச்சம்…

4 கருத்துகள்: