வியாழன், மே 07, 2020

அன்பின் அரிச்சுவடி

அன்பின் அரிச்சுவடி

அன்னைமடி மெத்தையிலே
ஆடுமொரு தத்தை நான்
இத்தரையில் பிறந்தவரில்
ஈடுஇணை அற்றவள் நான்
உத்தமராய் இவருமெனை
ஊட்டி தினம் வளர்த்திடவே
எத்தனையோ பிறவிக்கடன்
ஏட்டினிலும் எழுதவொண்ணா
ஐயிரு திங்கள் வைத்தீன்று
ஒப்புரவுடனே வாழ்வதற்கு
ஓயாமல் காத்து நிற்கும்
ஒளடாதமாம் இவர் அன்பெனும்
ஆயுதமேயென் உயிர் காப்பு.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக