திங்கள், மே 04, 2020

முரண்பாடு

முரண்பாடு

மனக்கடலில் ஆசையலைப்
பேரிரைச்சல் போட்டு ஆட
முகந்தனிலே அமைதி காட்டி
மௌனத்தாழ்ப் போட்டிருந்தேன்
கயமையது உள்ளிருந்துக்
களிநடனம் புரிகையிலே
விடியல் நோக்கிக் காத்திருக்கும்
வேடமதைத் தாங்கி நின்றேன்
பொறாமைத் தீயில் நாளும்
பொசுக்கி வெந்து போனாலும்
அழுக்காறு ஏதுமில்லா
ஆன்றோனாய் காட்டிவைத்தேன்
பெருவெள்ளம் தாண்டி நின்றும்
கரைச்சேர மனமில்லா படகாக
ஆசை நீரில் தத்தளிக்கும்
தக்கையென உழலுகின்றேன்.
முரண்பாட்டின் மொத்த உரு
அசுரனாய் உள் வளர்ந்து நிற்க
முற்றும் துறந்த முனிவனென
முகங்காட்டி நிற்கின்றேன்

2 கருத்துகள்: